baderaum.com.pl

Tulejowonie miejsc uszkodzeń połączeń ruchomych maszyn i urządzeń.

W miejscach, gdzie zaprojektowane są połączenia ruchome, przez zastosowanie osi może dochodzić do dużych obciążeń. Przez dłuższy czas otwory tracą swój regularny charakter, co wpływa na pracę i sprawność całej maszyny lub urządzania. Może to wynikać z braku smarowania lub ob...